Informatie over onze werkwijze / aanpak

Ik beschrijf hier in het kort mijn aanpak. Zo krijgt u een indruk van mijn manier van werken. Ik kom graag vrijblijvend langs om mijn werkwijze toe te lichten. Victoria Vitae vraagt geen vergoeding voor een intake. Dat is een gratis service.

Intake en traject

Bij de intake neem ik ruimschoots de tijd om de problematiek in grote lijnen helder te krijgen en mijn aanpak toe te lichten. Als er een klik is, maken we afspraken over het te volgen traject, waarna de start volgt. Gedurende het traject merken we dat de meeste mensen die voor persoonlijke coaching kiezen, te maken hebben met meerdere probleem- of aandachtsgebieden. Dit betekent dat de aanpak daar ook specifiek op gericht is.

Neem contact met mij op

Analyse en situatieschets

We starten met het uiteenrafelen van uw situatie, waardoor inzicht en overzicht ontstaan. Ik leg onze bevindingen vast in een Situatieschets, de basis voor ons traject.

Dromen en wensen formuleren

In deze fase droomt u groot en formuleren we uw ambities. Hier leggen we de fundamenten voor de gewenste veranderingen in uw leven.

Actie en energie

Deze fase staat in het teken van doen: keuzes maken, drempels overwinnen en oude patronen doorbreken. De vrijgekomen energie zet u om in actie richting uw doelen.

Afronding en reflectie

Na 3 tot 6 maanden blikken we terug en vieren uw successen. Met nieuwe inzichten en een gevoel van voldoening gaat u zelfstandig verder op uw pad.